FANDOM


Encantadia title

Encantadia is a telefantasya (fantasy series) by GMA Network. It is a reboot or requel to the 2005-2006 series. It airs on weekdays (Monday to Friday), around 7:55 to 8:45 PM, Philippine time, after 24 Oras.

Each Encantadia episode has a daily hashtag. Beginning with the second episode, Enchan of the Day and Question of the Day were also featured daily, prior to commercials. The last Question of the Day appeared on Episode 101, while the last Enchan of the Day appeared on Episode 115.

Book One premiered on July 18, 2016 and had 148 episodes. The first 45 episodes retold the story of the original series, while Episode 46 marked the beginning of the sequel with new story lines. Encantadia also has Chapters, which have considerable variation in terms of length.

Book Two premiered on February 9, 2017 and had 70 episodes. The series ended on May 19, 2017 after 218 episodes.

On October 25, 2017 until November 26, 2017, the day the Director's Cut of the Finale was uploaded, the full episodes were uploaded to the official Youtube channel of GMA Network.

Book One

Ep. No. Episode
Hashtag of the Day
Ch. No. Chapter Premiere date Enchan of the Day
1 Pilot
#Encantadia
0 - Monday, July 18, 2016 -
-
The Two Powerful Fairies 1 Ang Dalawang Makapangyarihang Diwata
The Greed of the Fourth Kingdom 2 Ang Pagkaganid ng Ika-Apat na Kaharian
The Wrath of Cassiopea 3 Ang Galit ni Cassiopea
The War between Sapiro and Hathoria 4 Ang Digmaan ng Sapiro at Hathoria
2 Propesiya
#EncantadiaPropesiya
5 Prophecy Tuesday, July 19, 2016 Ei correi diu
I love you
The Curse on Adhara Ang Sumpa kay Adhara
The New Sang'gre of Lireo 6 Ang Bagong Sang'gre ng Lireo
3 Sumpa ni Minea
#EncantadiaSumpaNiMinea
Curse of Minea Wednesday, July 20, 2016 Ivo live
Mabuhay
The Peril of Sang'gre Amihan 7 Ang Banta kay Sang'gre Amihan
4 Babala
#EncantadiaBabala
8 Warning Thursday, July 21, 2016 Pashnea
Pagpapahayag ng galit
When Hathoria was Cursed Nang Isinumpa ang Hathoria
5 Mortal
#EncantadiaMortal
Mortal Friday, July 22, 2016 Na esuedria ade
Mag-ingat ka
6 Pag-amin
#EncantadiaPagAmin
9 Revelation Monday, July 25, 2016 Estasectu
Maghanda na
The Rematch Ang Muling Paghaharap
7 Pagtutuos
#EncantadiaPagtutuos
10 Reckoning Tuesday, July 26, 2016 Hasne ivo live
Maligayang kaarawan
The Return of the Sang'gre Ang Pagbabalik ng Sang'gre
8 Avisala mga Sanggre
#AvisalaMgaSanggre
11 Avisala Sang'gres Wednesday, July 27, 2016 Es je ivtu kaesic
Kaya natin 'to
The True Lineage of Pirena Ang Tunay na Katauhan ni Pirena
9 Pagsubok
#EncantadiaPagsubok
Test Thursday, July 28, 2016 Agape avi
Paumanhin po
10 Tagisan
#EncantadiaTagisan
12 Competition Friday, July 29, 2016 Ssheda
Hinto/Tigil
The Contest of the Four Sang'gres Ang Paligsahan ng Apat na Sang'gre
11 Galit ni Pirena
#EncantadiaGalitNiPirena
13 Wrath of Pirena Monday, August 01, 2016 Ssheda musti maste
Hindi natin sila bibigyan ng kapayapaan!
The Call of Power Ang Tawag ng Kapangyarihan
The New Keepers 14 Ang Mga Bagong Tagapangalaga
12 Paghaharap
#EncantadiaPaghaharap
15 Confrontation Tuesday, August 02, 2016 Ebi meshne
Pagsisisihan mo 'to
The Rebellion of Pirena Ang Paghihimagsik ni Pirena
The War of the Sang'gres 16 Ang Digmaan ng Mga Sang'gre
13 Damdamin
#EncantadiaDamdamin
17 Feelings Wednesday, August 03, 2016 Isne bin voyanazar
Parating na siya
Worthy of a Queen Ang Nararapat Para sa Reyna
14 Ang Itinakda
#EncantadiaAngItinakda
18 The Destined Thursday, August 04, 2016 Ne sshuda
Mali ang sinasabi mo
The New Heir Ang Bagong Tagapagmana
15 Katotohanan
#EncantadiaKatotohanan
19 Truth Friday, August 05, 2016 Ilantre ivi e correi?
Nasaan ang pag-ibig?
A Bad Sign for Minea Ang Masamang Pangitain ni Minea
16 Avisala Lira at Mira
#AvisalaLiraAtMira
Avisala Lira and Mira Monday, August 08, 2016 Ivi duo
Alam ko
17 Pagbabalik
#EncantadiaPagbabalik
20 Return Tuesday, August 09, 2016 Geshnu
Layuan mo ako
The Traitor of Lireo Ang Taksil ng Lireo
18 Panganib
#EncantadiaPanganib
Danger Wednesday, August 10, 2016 Ena-i
Bilisan mo
19 Misyon
#EncantadiaMisyon
21 Mission Thursday, August 11, 2016 Avisala meiste
Paalam
Milagros Si Milagros
20 Kutob
#EncantadiaKutob
22 Intuition Friday, August 12, 2016 Edepunte-runte
Hanapin mo siya
The Fate of Milagros Ang Kapalaran ni Milagros
21 Pinagmulan
#EncantadiaPinagmulan
Origin Monday, August 15, 2016 Avira voya uste
Hayaan mo akong makadaan
22 Lihim
#EncantadiaLihim
Secret Tuesday, August 16, 2016 Eteka aneya ivi?
Nakalimutan mo na ba?
23 Pagaspas
#EncantadiaPagaspas
Pagaspas Wednesday, August 17, 2016 Ssheda musni verom
Hindi ko ibibigay ang nais mo
24 Pagtutuos
#EncantadiaPagtutuos
Reckoning Thursday, August 18, 2016 Hesne!
Umalis ka sa harapan ko!
25 Pagkikita
#EncantadiaPagkikita
Meeting Friday, August 19, 2016 Gushna ivdea
Tanggapin mo ang aking basbas
26 Kapalaran
#EncantadiaKapalaran
Fate Monday, August 22, 2016 Ivneshe
Panaginip
27 Tadhana
#EncantadiaTadhana
Destiny Tuesday, August 23, 2016 Luntaie
Tagapagligtas
28 Hinala
#EncantadiaHinala
Reservations Wednesday, August 24, 2016 Amarteya
Kalayaan
29 Maghihintay
#EncantadiaMaghihintay
Will Be Waiting Thursday, August 25, 2016 Avoya
Paglalakbay
30 Avisala Vish'ka
#AvisalaVishka
Avisala Vish'ka Friday, August 26, 2016 Paneya
Tinapay
31 Panlilinlang
#EncantadiaPanlilinlang
Deception Monday, August 29, 2016 Adoyaneva
Hinaharap
32 Pagsugod
#EncantadiaPagsugod
Onrush Tuesday, August 30, 2016 Corra
Puso
33 Galit
#EncantadiaGalit
Wrath Wednesday, August 31, 2016 Menantre
Guro
34 Kalaban
#EncantadiaKalaban
Enemy Thursday, September 01, 2016 Neshda
Bulong
35 Pagsasaliksik
#EncantadiaPagsasaliksik
Investigation Friday, September 02, 2016 Sancretireya
Huling paalam
36 Paratang
#EncantadiaParatang
Accusation Monday, September 05, 2016 Adarde
Lumapit ka sa akin
37 Hatol
#EncantadiaHatol
Sentence Tuesday, September 06, 2016 Esna musna gebata
Mayroon ka ring kapangyarihan
38 Laban
#EncantadiaLaban
Battle Wednesday, September 07, 2016 Gusna dune Sang'gre
Paalala sa mga Sang'gre
39 Banta
#EncantadiaBanta
Blackmail Thursday, September 08, 2016 Hasne duvin?
Ano'ng nangyari sa'yo?
40 Pangungulila
#EncantadiaPangungulila
Longing Friday, September 09, 2016 Geshnu ivre
Iwan mo akong mag-isa!
41 Panaginip
#EncantadiaPanaginip
Dream Monday, September 12, 2016 Geshnu ivne
Iwan mo kami!
42 Sabwatan
#EncantadiaSabwatan
Conspiracy Tuesday, September 13, 2016 Acrimeya
Kaligtasan
43 Hudyat
#EncantadiaHudyat
Signal Wednesday, September 14, 2016 Lireo
Tahanan
44 Himagsikan
#EncantadiaHimagsikan
Rebellion Thursday, September 15, 2016 Adnes nesa aduwa iva?
Ano'ng ibig sabihin nito?
45 Para sa Lireo
#ParaSaLireo
For Lireo Friday, September 16, 2016 Ivi kuntirunte
Inuutusan kita
46 Ikalimang Brilyante
#IkalimangBrilyante
23 Fifth Gem Monday, September 19, 2016 Edi sanctre
Kamatayan
The New Lireo under the Hathors Ang Bagong Lireo sa Ilalim ng mga Hathor
47 Pagbabanta
#EncantadiaPagbabanta
24 Threat Tuesday, September 20, 2016 Ivi eshvia
Pagbabayaran mo ito
The Encantadas in the Human World Ang Mga Encantada sa Mundo ng mga Tao
48 Avisala Lakan
#AvisalaLakan
Avisala Lakan Wednesday, September 21, 2016 Detrumvia
Sinungaling
49 Paglipad
#EncantadiaPaglipad
Flight Thursday, September 22, 2016 Asshenti
Makinig
50 Kaanib
#EncantadiaKaanib
Ally Friday, September 23, 2016 Neda-veda
Wala siya rito
51 Kakayahan
#EncantadiaKakayahan
Ability Monday, September 26, 2016 Ado
Ama
52 Bagong Pagsubok
#EncantadiaBagongPagsubok
New Challenge Tuesday, September 27, 2016 Ybarro
Matapang
The Breakout that took place in Carcero 25 Ang Naganap na Pag-aaklas sa Carcero
53 Bagsik ni Lakan
#BagsikNiLakan
26 Ferocity of Lakan Wednesday, September 28, 2016 Edepunte runte!
Hanapin mo siya!
Combat between Two Fairy Prisoners Laban ng Dalawang Bilanggong Diwata
54 Tagapagligtas
#EncantadiaTagapagligtas
Savior Thursday, September 29, 2016 Ivi este
Hindi ko alam
55 Alaala
#EncantadiaAlaala
Memorial Friday, September 30, 2016 Ssheda lasta!
Hindi maaaring mangyari ang sinasabi mo!
The Reception of the Returning Mulawin 27 Ang Salubong sa Nagbalik na Mulawin
The Journey of Two Sang'gres 28 Ang Paglalakbay ng Dalawang Sang'gre
56 Tapatan
#EncantadiaTapatan
Match Monday, October 03, 2016 Celestia
Anghel
The Contest Between Giant and Fairy 29 Ang Paligsahan ng Gigante at Diwata
57 Pagtatagpo
#EncantadiaPagtatagpo
Encounter Tuesday, October 04, 2016 Nedanus muste
Nakakabighani ang iyong ganda
58 Paraan
#EncantadiaParaan
Way Wednesday, October 05, 2016 Masne
Kapayapaan
The Stand of Vish'ka 30 Ang Paninindigan ni Vish'ka
59 Pagligtas
#EncantadiaPagligtas
Deliverance Thursday, October 06, 2016 Este ivi?
Totoo ba ito?
60 Katanungan
#EncantadiaKatanungan
Question Friday, October 07, 2016 Ssheda dini luna!
Kailangan mong mamatay!
61 Pakikipaglaban
#EncantadiaPakikipaglaban
Fighting Monday, October 10, 2016 A-jun
Awit
62 Muling Pagkikita
#EncantadiaMulingPagkikita
31 Reunion Tuesday, October 11, 2016 Yanarteya
Nakaraan
The New Threat to the Diwatas Ang Bagong Banta sa Mga Diwata
63 Tapang
#EncantadiaTapang
Courage Wednesday, October 12, 2016 Ganto
Kabayo
64 Harapan
#EncantadiaHarapan
Face to Face Thursday, October 13, 2016 Ivi sanctre
Siya'y yumao na
65 Mag-ina
#EncantadiaMagIna
Mother and Child Friday, October 14, 2016 Ada
Ina
66 Para sa anak
#EncantadiaParaSaAnak
For the child Monday, October 17, 2016 Agodo
Palaka
67 Mukha ni Lilasari
#MukhaNiLilasari
Lilasari's Face Tuesday, October 18, 2016 Aldo
Tiyuhin
68 Hamon
#EncantadiaHamon
Challenge Wednesday, October 19, 2016 Musti
Kailangan
69 Tangka
#EncantadiaTangka
Attempt Thursday, October 20, 2016 Sshedi
Maghiganti
70 Pagkakamali
#EncantadiaPagkakamali
Error Friday, October 21, 2016 Ade
Ikaw nga
71 Basbas
#EncantadiaBasbas
Blessing Monday, October 24, 2016 Ilo
Lolo
72 Kasunduan
#EncantadiaKasunduan
Pact Tuesday, October 25, 2016 Luntae
Kalayaan
73 Kapanalig
#EncantadiaKapanalig
Comrade Wednesday, October 26, 2016 Ivi esna adelan e
Ito ang pinangakong lupa
74 Plano
#EncantadiaPlano
Plan Thursday, October 27, 2016 Ivi levi
Masama siyang nilalang
75 Sorpresa
#EncantadiaSorpresa
Surprise Friday, October 28, 2016 Gushna ivdea
Binabasbasan kita
76 Paghimok
#EncantadiaPaghimok
Enticement Monday, October 31, 2016 Kantao
Pulseras
77 Engkwentro
#EncantadiaEngkwentro
Encounter Tuesday, November 01, 2016 Sanctre
Kamatayan
78 Kapalit
#EncantadiaKapalit
Trade Wednesday, November 02, 2016 Ssheda luna ashte live Lireo!
Pabagsakin ang Lireo!
79 Hiram
#EncantadiaHiram
Loan Thursday, November 03, 2016 Hartu sanctu
Nawa'y pagpalain ka.
80 Pagtulong
#EncantadiaPagtulong
Support Friday, November 04, 2016 Ila
Lola
81 Pag-iisa
#EncantadiaPagiisa
Union Monday, November 07, 2016 A-junte
Umawit
82 Lakas
#EncantadiaLakas
Strength Tuesday, November 08, 2016 Mo-re
Nilalang
83 Pakiusap
#EncantadiaPakiusap
Request Wednesday, November 09, 2016 Intevte ashelente?
Sa palasyo ba sila naninirahan?
84 Pagbalik
#EncantadiaPagbalik
Return Thursday, November 10, 2016 Ivo ron, esra
Alam ko, pero...
The Return of Sang'gre Alena 32 Ang Pagbabalik ni Sang'gre Alena
85 Proteksyon
#EncantadiaProteksyon
Protection Friday, November 11, 2016 Emre, eshne ashte emin?
Emre, bakit mo pinabayaan ang aking kapatid?
86 I love you
#EncantadiaILoveYou
Mahal kita Monday, November 14, 2016 Enamuya
Nakaraan
87 Nagbabadya
#EncantadiaNagbabadya
Omen Tuesday, November 15, 2016 Ilantre
Saan?
88 Sagupaan
#EncantadiaSagupaan
Clash Wednesday, November 16, 2016 Lira
Brilyante
89 Peligro
#EncantadiaPeligro
Peril Thursday, November 17, 2016 Isder ivi agyoi
Natatanaw ko ang bundok
90 Poot
#EncantadiaPoot
Fury Friday, November 18, 2016 Emre, eshne ashte emin?
Emre, bakit mo pinabayaan ang aking kapatid?
91 Bagsik
#EncantadiaBagsik
Ferocity Monday, November 21, 2016 Dayo
Dayuhan
92 Hidwaan
#EncantadiaHidwaan
Conflict Tuesday, November 22, 2016 Rehav
Prinsesa ng Sapiro
93 Pagpili
#EncantadiaPagpili
Election Wednesday, November 23, 2016 Ashti
Tiyahin
94 Akala
#EncantadiaAkala
33 Misconception Thursday, November 24, 2016 Asnamon voyanazar
Ako'y isang manlalakbay, Asnamon
The Battle of the Ferocious Encantadas for Power Ang Labanan ng mga Mababagsik na Encantada para sa Kapangyarihan
95 Walang sukuan
#EncantadiaWalangSukuan
No surrender Friday, November 25, 2016 E corre masne e live
Magmahalan kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan
96 Pagkukunwari
#EncantadiaPagkukunwari
Pretense Monday, November 28, 2016 Hade!
Laban!
97 Taksil
#EncantadiaTaksil
Traitor Tuesday, November 29, 2016 Ivi musti paneya
Bigyan mo ako ng tinapay
98 Patibong
#EncantadiaPatibong
Stratagem Wednesday, November 30, 2016 Musti maste Lireo!
Kapayapaan para sa Lireo!
99 Tunay na kulay
#EncantadiaTunayNaKulay
True colors Thursday, December 01, 2016 Sshedi
Ipagtanggol
100 Kasabwat
#EncantadiaKasabwat
Conspirator Friday, December 02, 2016 Avento
Isang daan
101 Bihag
#EncantadiaBihag
Captive Monday, December 05, 2016 Ashte mashte lesnum Lireo
Nawa'y mapanatili ang kapayapaan sa Lireo.
102 Kalayaan
#EncantadiaKalayaan
Liberty Tuesday, December 06, 2016 Cassiopeia
Diwatang nagbibigay liwanag sa dilim
103 Kapangyarihan
#EncantadiaKapangyarihan
Power Wednesday, December 07, 2016 Encantado/Encantada
Mamamayan ng Encantadia
New Beginning 34 Bagong Simula
104 Tagapagmana
#EncantadiaTagapagmana
Heir Thursday, December 08, 2016 Ena-i!
Bilisan n'yo ang pagkilos!
105 Sundo
#EncantadiaSundo
Escort Friday, December 09, 2016 Avisala meiste
Paalam
106 Pagdating
#EncantadiaPagdating
Arrival Monday, December 12, 2016 Ade senhino ivo Minea
Ikaw ay anak ni Mine-a
107 Suspetsa
#EncantadiaSuspetsa
Suspicion Tuesday, December 13, 2016 Ashte mashte lesnum Lireo
Nawa'y mapanatili ang kapayapaan sa Lireo
108 Plano ni Hagorn
#EncantadiaPlanoNiHagorn
Hagorn's Plan Wednesday, December 14, 2016 Warka
Bruha
109 Danaya-Sari
#EncantadiaDanayaSari
Danaya-Sari Thursday, December 15, 2016 Ena-i!
Bilisan n'yo ang pagkilos!
110 Saklolo
#EncantadiaSaklolo
Succor Friday, December 16, 2016 Hasna verom gashne vo
Ibigay mo sa akin 'yan kung ayaw mong mapaslang
111 Paglusob
#EncantadiaPaglusob
Raid Monday, December 19, 2016 Mine-a
Niyebe
112 Paglalakbay
#EncantadiaPaglalakbay
Journey Tuesday, December 20, 2016 Mira
Brilyante
113 Pakay
#EncantadiaPakay
Purpose Wednesday, December 21, 2016 Ergarte ivi duarte
Ang sanggol ay may marka ng isang Sang'gre
114 Bitag
#EncantadiaBitag
Trap Thursday, December 22, 2016 Prosunteo
Kahina-hinala ang kaniyang mga kilos
115 Balakid
#EncantadiaBalakid
Obstacle Friday, December 23, 2016 Voya pring Devas
Maging mapayapa nawa ang inyong paglalayag sa Devas

Episodes without Enchan of the Day

Ep.
No.
Episode
Hashtag of the Day
Ch.
No.
Chapter Premiere date
116 New Beginning 34 Bagong Simula Monday, December 26, 2016
Pagsalakay
#EncantadiaPagsalakay
Attack
117 Salubong
#EncantadiaSalubong
Reception Tuesday, December 27, 2016
118 Pananakot
#EncantadiaPananakot
Intimidation Wednesday, December 28, 2016
119 Pagdiriwang
#EncantadiaPagdiriwang
Celebration Thursday, December 29, 2016
120 Hiling
#EncantadiaHiling
Wish Friday, December 30, 2016
121 Pagmamahalan
#EncantadiaPagmamahalan
Love Monday, January 02, 2017
122 Nais
#EncantadiaNais
Demand Tuesday, January 03, 2017
123 Labanan
#EncantadiaLabanan
Combat Wednesday, January 04, 2017
124 Pagkanulo
#EncantadiaPagkanulo
Betrayal Thursday, January 05, 2017
125 Parusa
#EncantadiaParusa
Punishment Friday, January 06, 2017
126 Ganti
#EncantadiaGanti
Retribution Monday, January 09, 2017
127 Pagtatanggol
#EncantadiaPagtatanggol
Defense Tuesday, January 10, 2017
128 Selos
#EncantadiaSelos
Jealousy Wednesday, January 11, 2017
129 Pagtugis
#EncantadiaPagtugis
Pursuit Thursday, January 12, 2017
130 Linlang
#EncantadiaLinlang
Deceit Friday, January 13, 2017
131 Tulong
#EncantadiaTulong
Assistance Monday, January 16, 2017
132 Pagbangon
#EncantadiaPagbangon
Revival Tuesday, January 17, 2017
133 Siklab
#EncantadiaSiklab
Outbreak Wednesday, January 18, 2017
134 Katapangan
#EncantadiaKatapangan
Bravery Thursday, January 19, 2017
135 Pagkakaisa
#EncantadiaPagkakaisa
Unity Friday, January 20, 2017
136 Apat na Sang'gre
#ApatNaSanggre
Four Sang'gres Monday, January 23, 2017
137 Desisyon
#EncantadiaDesisyon
Decision Tuesday, January 24, 2017
138 Sakripisyo
#EncantadiaSakripisyo
Sacrifice Wednesday, January 25, 2017
139 Para sa Encantadia
#ParaSaEncantadia
For Encantadia Thursday, January 26, 2017
140 Pagluluksa
#EncantadiaPagluluksa
Mourning Friday, January 27, 2017
141 Layunin
#EncantadiaLayunin
Objective Monday, January 30, 2017
142 Pag-asa
#EncantadiaPagAsa
Hope Tuesday, January 31, 2017
143 Pain
#EncantadiaPain
Bait Wednesday, February 01, 2017
144 Para kay Mira
#ParaKayMira
For Mira Thursday, February 02, 2017
145 Hikayat
#EncantadiaHikayat
Exhortation Friday, February 03, 2017
146 Tungkulin
#EncantadiaTungkulin
Duty Monday, February 06, 2017
147 Pagpupugay
#EncantadiaPagpupugay
Acclamation Tuesday, February 07, 2017
148 Pasya
#EncantadiaPasya
Resolution Wednesday, February 08, 2017

Book Two

Ep.
No.
B2
Ep.
Episode
Hashtag of the Day
Ch.
No.
Chapter Premiere date
149 1 Bangon
#EncantadiaBangon
1 Rise Thursday, February 09, 2017
The Devotion of Cassiopea Ang Pamamanata ni Cassiopea
The Fairies, as Champions of Peace in the New Age 2 Ang mga Diwata, Bilang Tagapagsulong ng Kapayapaan sa Bagong Panahon
The Rise of Avria, Queen of Etheria 3 Ang Pagbangon ni Avria, Reyna ng Etheria
150 2 Avisala Luna
#AvisalaLuna
Avisala Luna Friday, February 10, 2017
The Fate of the Third Princess 4 Ang Naging Kapalaran ng Ikatlong Diwani
151 3 Pagkakataon
#EncantadiaPagkakataon
Opportunity Monday, February 13, 2017
152 4 Tanong
#EncantadiaTanong
Question Tuesday, February 14, 2017
153 5 Pagtatagpo
#EncantadiaPagtatagpo
Encounter Wednesday, February 15, 2017
154 6 Tuos
#EncantadiaTuos
Settlement Thursday, February 16, 2017
155 7 Dakip
#EncantadiaDakip
Arrest Friday, February 17, 2017
156 8 Sikreto
#EncantadiaSikreto
Secret Monday, February 20, 2017
157 9 Tiwala
#EncantadiaTiwala
Trust Tuesday, February 21, 2017
158 10 Paghahanap
#EncantadiaPaghahanap
Search Wednesday, February 22, 2017
159 11 Avisala Reyna Avria
#AvisalaReynaAvria
Avisala Queen Avria Thursday, February 23, 2017
160 12 Pagbabago
#EncantadiaPagbabago
Change Friday, February 24, 2017
161 13 Kapahamakan
#EncantadiaKapahamakan
Disaster Monday, February 27, 2017
162 14 Balik Encantadia
#Balik Encantadia
Encantadia Returnee Tuesday, February 28, 2017
163 15 Nakatakda
#EncantadiaNakatakda
Fated Wednesday, March 01, 2017
164 16 Balak
#EncantadiaBalak
Intent Thursday, March 02, 2017
165 17 Pakiramdam
#EncantadiaPakiramdam
Feeling Friday, March 03, 2017
166 18 Paghamon
#EncantadiaPaghamon
Dare Monday, March 06, 2017
167 19 Kagustuhan
#EncantadiaKagustuhan
Desire Tuesday, March 07, 2017
168 20 Alinlangan
#EncantadiaAlinlangan
Doubt Wednesday, March 08, 2017
169 21 Pangangalaga
#EncantadiaPangangalaga
Guardianship Thursday, March 09, 2017
170 22 Utos
#EncantadiaUtos
Order Friday, March 10, 2017
171 23 Hakbang
#EncantadiaHakbang
Measure Monday, March 13, 2017
172 24 Ganap
#EncantadiaGanap
Complete Tuesday, March 14, 2017
173 25 Piging
#EncantadiaPiging
Banquet Wednesday, March 15, 2017
174 26 Pagtatalo
#EncantadiaPagtatalo
Altercation Thursday, March 16, 2017
175 27 Suliranin
#EncantadiaSuliranin
Problem Friday, March 17, 2017
176 28 Huwad
#EncantadiaHuwad
Impostor Monday, March 20, 2017
177 29 Alitan
#EncantadiaAlitan
Friction Tuesday, March 21, 2017
178 30 Duda
#EncantadiaDuda
Doubt Wednesday, March 22, 2017
179 31 Gimbal
#EncantadiaGimbal
Shock Thursday, March 23, 2017
180 32 Trahedya
#EncantadiaTrahedya
Tragedy Friday, March 24, 2017
181 33 Dalamhati
#EncantadiaDalamhati
Anguish Monday, March 27, 2017
182 34 Panaghoy
#EncantadiaPanaghoy
Wailing Tuesday, March 28, 2017
183 35 Palaisipan
#EncantadiaPalaisipan
Puzzle Wednesday, March 29, 2017
184 36 Pagpapasya
#EncantadiaPagpapasya
Determination Thursday, March 30, 2017
185 37 Hangarin
#EncantadiaHangarin
Aspiration Friday, March 31, 2017
186 38 Bathala
#EncantadiaBathala
Deity Monday, April 03, 2017
187 39 Layon
#EncantadiaLayon
Aim Tuesday, April 04, 2017
188 40 Liwanag
#EncantadiaLiwanag
Light Wednesday, April 05, 2017
189 41 Pwersa
#EncantadiaPwersa
Force Thursday, April 06, 2017
190 42 Paniningil
#EncantadiaPaniningil
Collection Friday, April 07, 2017
191 43 Panalangin
#EncantadiaPanalangin
Prayer Monday, April 10, 2017
192 44 Hara
#EncantadiaHara
Hara Tuesday, April 11, 2017
193 45 Paghingi
#EncantadiaPaghingi
Solicitation Wednesday, April 12, 2017
194 46 Pagsunod
#EncantadiaPagsunod
Follow Monday, April 17, 2017
195 47 Alab
#EncantadiaAlab
Blaze Tuesday, April 18, 2017
196 48 Tunggalian
#EncantadiaTunggalian
Contest Wednesday, April 19, 2017
197 49 Tulungan
#EncantadiaTulungan
Reciprocity Thursday, April 20, 2017
198 50 Paghahangad
#EncantadiaPaghahangad
Yearning Friday, April 21, 2017
199 51 Halik
#EncantadiaHalik
Kiss Monday, April 24, 2017
200 52 Taktika
#EncantadiaTaktika
Tactic Tuesday, April 25, 2017
201 53 Bangis
#EncantadiaBangis
Brutality Wednesday, April 26, 2017
202 54 Kakampi
#EncantadiaKakampi
Supporter Thursday, April 27, 2017
203 55 Gulat
#EncantadiaGulat
Surprise Friday, April 28, 2017
204 56 Hadlang
#EncantadiaHadlang
Obstacle Monday, May 01, 2017
205 57 Hagkan
#EncantadiaHagkan
Kiss Tuesday, May 02, 2017
206 58 Sugod
#EncantadiaSugod
Charge Wednesday, May 03, 2017
207 59 Dahas
#EncantadiaDahas
Violence Thursday, May 04, 2017
208 60 Buhay
#EncantadiaBuhay
Life Friday, May 05, 2017
209 61 Devas
#EncantadiaDevas
Devas Monday, May 08, 2017
210 62 Pagbawi
#EncantadiaPagbawi
Redemption Tuesday, May 09, 2017
211 63 Pagpapakumbaba
#EncantadiaPagpapakumbaba
Submission Wednesday, May 10, 2017
212 64 Udyok
#EncantadiaUdyok
Urge Thursday, May 11, 2017
213 65 Estasectu Encantadia
#EncantadiaEstasectu Encantadia
Estasectu Encantadia Friday, May 12, 2017
214 66 Pamamaalam
#EncantadiaPamamaalam
Farewell Monday, May 15, 2017
215 67 Handa
#EncantadiaHanda
Preparation Tuesday, May 16, 2017
216 68 Alas
#EncantadiaAlas
Ace Wednesday, May 17, 2017
217 69 Digmaan
#EncantadiaDigmaan
War Thursday, May 18, 2017
218 70 Ivo Live Encantadia
#IvoLiveEncantadia
Ivo Live Encantadia Friday, May 19, 2017

Mulawin vs. Ravena

Here are the list of episodes of Mulawin vs. Ravena, where the characters of Pirena and Lira from Encantadia (2016-17) appear as guests.

Ep.
No.
Episode
Hashtag of the Day
Chapter Premiere date
49 Sang'gre
#SanggreSaMvR
Sang'gre Thursday, July 27, 2017
50 Avisala
#AvisalaMvR
Avisala Friday, July 28, 2017
51 Lakbay
#MvRLakbay
Journey Monday, July 31, 2017
52 Bitag
#MvRBitag
Trap Tuesday, August 1, 2017
53 Tibay
#MvRTibay
Endurance Wednesday, August 2, 2017
54 Sagupaan
#MvRSagupaan
Clash Thursday, August 3, 2017
55 Pasasalamat
#MvRPasasalamat
Thanksgiving Friday, August 4, 2017
56 Pagsunod
#MvRPagsunod
Compliance Monday, August 7, 2017

Episodes with SPG Rating

In the Philippines, the Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) classifies TV programs according to the guidance and supervision that adults should exercise over minor children who are watching the show.

The show normally receives Parental Guidance rating, but on some episodes it received the Strong Parental Guidance rating, on the following grounds:


Notes

  • Episode 1 is the only episode with the most number of chapters, with 4.
  • Chapter 2 is the shortest chapter, lasting about 3 minutes 45 seconds.
Episodes
Book 1
. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . .
. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
. 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 .
. . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . .
Book 2
. . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . .
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
. . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 (DC)
Mulawin vs. Ravena
. . . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . .
Notes
  1. To prevent confusion, episode summaries will never refer to Mira as Lira, even though she would be called as such by the people of Encantadia.
  2. Names in single-quotes refer to characters who have shape-shifted, pretending to be somebody else.
See also
History of Encantadia | Question of the Day


Categories
Characters | Episodes | Groups | Locations | Gems
Weapons | Objects | Languages | Powers | Culture | Positions